Abone Veri Tabanları

EKUAL Veritabanları | ULAKBİM Ulusal Veritabanları | ULAKBİM Ulusal Belge Sağlama
EKUAL Keşif
EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın
Bu hizmet TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL kapsamında üniversitelere sunulmaktadır.

EBSCO Discovery Service

EBSCO firmasına ait 16 veri tabanı ve ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarını içerir. Bu veri tabanlarının aynı ara yüzden topluca veya seçilerek sorgulanmasına imkân sağlamaktadır. Bunlar; 1. Academic Search Complete, 2.American Doctoral Dissertations, 1933-1955 3.Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson), 4. Business Source Complete, 5.eBook Acedemic Collection (EBSCOhost), 6.eBook Collection (EBSCOhost), 7.Education Indekx Retrospective: 1929-1983 (H.W.Wilson), 8.Eric, 9.European Views of the Americas: 1493 to 1750, 10. GreenFILE, 11.Hiperkitap (eBook Collection), 12.Library, Information Science & Technology Abstracts, 13.Medline, 14.Newswires 15.Regional Busiiness News, 16.Teacher Reference Center.

Format : Tam Metin, Bibliyografik
Erişim Linki için tıklayınız.

Academic Search Complete

7.300’den fazla hakemli dergi dâhil, 8.500’den fazla tam metinli süreli yayın ile akademik, multidisipliner tam metin veri tabanıdır. Tam metinlerin yanında bu veri tabanı, 12.500’den fazla dergi ve monograflar, raporlar, konferans tutanaklar, vb. dâhil olmak üzere toplamda 13.200’den fazla yayın için dizini ve özetler sunar.

Format : Tam Metin
Erişim Linki için tıklayınız.

American Doctoral Dissertations, 1933-1955

Veri tabanı yaklaşık 1.700 süreli yayından 4,5 milyondan fazla makale alıntısı içerir. Bu kaynak, ilaç sektörünün yükselişi ve düşüşünden petrol sektörüne ve küresel ekonominin ortaya çıkışına kadar teknolojik gelişmeler, işletme stratejileri, şirket profilleri, büyük yöneticiler ve bilim adamları ile çok daha fazlası üzerine zengin bir içerik sunar.
Erişim Linki için tıklayınız.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson)

Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,7 milyondan fazla kaydın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerji ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içermektedir.
Erişim Linki için tıklayınız.

Business Source Complete

Business Source Complete, dünyanın en kapsamlı işletme bilim veri tabanıdır. Bu veri tabanında sunulan kapsamlı bilgilerin parçası olarak, 1886'ya kadar uzanan en önemli işletme yayınlarının dizinleri ve özetleri bulunur. Buna ek olarak 1.300'den fazla yayın için arama yapılabilir alıntılanmış başvurular sağlanır.
Erişim Linki için tıklayınız.

EBSCOHOST

EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 135,000 civarında elektronik kitap içerir. Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b.) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür.
Erişim Linki için tıklayınız.

Education Index Retrospective: 1929 - 1983

EBSCO ve TUBİTAK ULAKBİM arasında yapılan Ulusal Lisans kapsamında imzalanan lisans anlaşması gereği, 2015 yılında sahiplik modeliyle sürekli erişim sağlamaktadır. Veri tabanı çok kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, eğitimde bilgisayar, hükümet fonları, kütüphanecilik, sanat dalları, sosyal çalışmalar gibi konularda birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek yaklaşık 850.000’den fazla kayıt sunar.
Erişim Linki için tıklayınız.

Eric

Educational Resource Information Center (ERIC), (Educational Resource Information Center) 1966'ya kadar uzanan 323.000’den fazlası tam metin olmak üzere, 1,3 milyondan fazla kayıt içermektedir.
Erişim Linki için tıklayınız.

European Views of the Americas: 1493 to 1750

Amerika kıtasına ilişkin Avrupa kökenli çalışmalarla ilgilenen kütüphaneler, akademisyenler ve bireyler için çok değerli bir dizindir. Veri tabanı dünya akademisyenlerince iyi bilinen ve güvenilir kaynakçadan meydana getirilmiştir.
Erişim Linki için tıklayınız.

GreenFILE

GreenFile, İnsanın çevreye etkisi üzerine 4,700'den fazla tam metin erişimli kayda erişim sağlar.
Erişim Linki için tıklayınız.

Library, Information Science & Technology Abstracts

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), kütüphanecilik, sınıflama, kataloglama, bibliyometri, çevrimiçi bilgi erişim, bilgi yönetimi vb. konuları içeren bibliyografik bir veri tabanıdır. 560’dan fazla dergide yer alan, dergi, kitap, araştırma raporu ve bildiriyi dizinlemekte ve bibliyografik bilgiye erişim sunmaktadır. 
Erişim Linki için tıklayınız.

Medline

MEDLINE, tıp, hastabakıcılık, diş hekimliği, veteriner tıp, sağlık hizmetleri sistemi, klinik öncesi bilimler ve daha fazlası hakkında güvenilir tıbbi bilgi içerir. MEDLINE, MeSH (Medical Subject Headings) kullanımıyla 5.400'den fazla güncel biyotıp gazetesinden alıntı aranabilmesi için ağaç, ağaç hiyerarşisi, alt başlıklar ve patlama becerileri dizinler. 
Erişim Linki için tıklayınız.

Newswires

Veri tabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine gerçek zamanlı erişim sağlar. Newswires'ın tam metin içeriği 30 günlük olarak arşivlenir. 
Erişim Linki için tıklayınız.

Regional Business News

Bu veri tabanı, bölgesel iş dünyası yayınlarından kapsamlı tam metin bilgileri sağlamaktadır. Regional Business News, ABD'deki büyük şehirlerin ve kırsal alanların tamamından 80 adet iş dünyası dergisi içermektedir. 
Erişim Linki için tıklayınız.

Teacher Reference Center

Teacher Reference Center, öğretmenlere ve yöneticilere yönelik olarak yayımlanan 280 popüler süreli yayını indeksleyen ve özetlerini veren profesyonel eğitimciler için hazırlanmış bibliyografik bir veri tabanıdır. 
Erişim Linki için tıklayınız.

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı (UVT)

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM Turkish National Databases:Türkiye Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM) tarafından üretilen ULAKBIM Türkçe Ulusal Veri Tabanları, özel kapsama sahip çok disipline yönelik bir kaynaktır. Türk Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı; Mühendisliğin yanı sıra Temel ve Uygulamalı bilimlere yönelik geniş bir içerik sağlar. Türk Yaşam Bilimleri Veri Tabanı; Ziraat, Biyoloji ve Veterinerlik Bilimi alanlarına odaklanır. Türk Tıp Veri Tabanı; Tıp, Dişçilik, Farmasötik ve Hasta Bakıcılık alanları dâhil Sağlık Bilimleri üzerine araştırmaları içerir. Türk Sosyal Bilimler Veri Tabanı; Antropoloji, Ekonomi ve Tarih'ten Uluslararası Gelişme, Dil Bilimi ve Siyaset Bilim’ine, insan topluluğu ile ilgili tüm önemli alanları inceler. İki dilde (İngilizce ve Türkçe) hazırlanmış olan özetler ve açıklamalar dört veri tabanının da Türkiye’den ve dünyanın her yerinden araştırmacılar tarafından kullanılabilmesini sağlar. 
Erişim Linki için tıklayınız.

DynaMed

National Science Foundation – NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır. 5,000’den fazla başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed’i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getiriyor. DynaMed Hastanelerde, tıp fakültelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında, hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, öğrenciler, akademisyenler tarafından hasta başı bakım amaçlı kullanılmaktadır. 

Format: Tam Metin 
Erişim Linki için tıklayınız.

SpringerLink

Taylor & Francis Online

Mühendislik ve teknoloji, kimya, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, çevre bilimleri, enerji, matematik, fizik ve astronomi, işletme ve yönetim, sanat, coğrafya, sağlık bilimleri, sosyal bilimler konularında 983 dergiye 1997 yılından itibaren tam metin erişim imkânı sağlamaktadır. 

Format: Tam Metin 
Erişim Linki için tıklayınız.

Scopus

Scopus bilim, teknik, sosyal ve beşerî bilimler ve tıp bilimleri alanlarında 20,500’den fazla hakemli yayının yanı sıra 49 milyon kayıt ve 5,3 milyon konferans tebliğin için özet ve atıf sağlayan bir dizindir. 
Erişim Linki için tıklayınız.

ScienceDirect

ScienceDirect, sağlık ve işletmenin yanı sıra sosyal ve fen bilimleri alanlarında 11,000’den fazla tam-metin kitap ve 2,500’den fazla hakemli dergiden makale ve kitap bölümleri içeren bir veri tabanıdır.
Erişim Linki için tıklayınız.

ProQuest Dissertation&Theses Global (ProQuest Tez Veritabanı)

İçerdiği 4 milyondan fazla tez ile , ProQuest Dissertations & Theses Global dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur.

ProQuest Dissertations & Theses Global ile:

  • Lisans üstü öğrenciler hazırlayacakları tez konularının daha önceden yazılmış olup olmadığını kontrol edebilirler
  • Öğrenciler, öğretim görevlileri ve diğer araştırmacılar kendi bilimsel alanları ile ilgili tezlere erişebilirler
  • Yüksek kaliteli, çok disiplinli araştırma materyallerine anında erişim
  • Çapraz tarama - ProQuest platform üzerindeki diğer dergi ve içerik türleri ile

Veritabanı 1861 yılında ilk kabul edilen Amerika tezinden, 17 yüzyıl dönemindeki Avrupa tezlerine kadar birçok tez için bibliyografik atıf içermektedir.

ProQuest Dissertations & Theses Global iLibrary of Conress'in resmi tez arşividir ve tüm dünyadan 3.000'den fazla kurum ile işbirliği yapmaktadır. Her yıl veritabanına 130.000 yeni tez eklenmektedir.

ProQuest Dissertations & Theses Global haftalık olarak güncellenmektedir.

Erişim Adresi: https://search.proquest.com/pqdtglobal/

ProQuest Dissertation&Theses Global (ProQuest Tez Veritabanı)

İçerdiği 4 milyondan fazla tez ile , ProQuest Dissertations & Theses Global dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur.

ProQuest Dissertations & Theses Global ile:

  • Lisans üstü öğrenciler hazırlayacakları tez konularının daha önceden yazılmış olup olmadığını kontrol edebilirler
  • Öğrenciler, öğretim görevlileri ve diğer araştırmacılar kendi bilimsel alanları ile ilgili tezlere erişebilirler
  • Yüksek kaliteli, çok disiplinli araştırma materyallerine anında erişim
  • Çapraz tarama - ProQuest platform üzerindeki diğer dergi ve içerik türleri ile

Veritabanı 1861 yılında ilk kabul edilen Amerika tezinden, 17 yüzyıl dönemindeki Avrupa tezlerine kadar birçok tez için bibliyografik atıf içermektedir.

ProQuest Dissertations & Theses Global iLibrary of Conress'in resmi tez arşividir ve tüm dünyadan 3.000'den fazla kurum ile işbirliği yapmaktadır. Her yıl veritabanına 130.000 yeni tez eklenmektedir.

ProQuest Dissertations & Theses Global haftalık olarak güncellenmektedir.

Erişim Adresi: https://search.proquest.com/pqdtglobal/

ScienceDirect

ScienceDirect, sağlık ve işletmenin yanı sıra sosyal ve fen bilimleri alanlarında 11,000’den fazla tam-metin kitap ve 2,500’den fazla hakemli dergiden makale ve kitap bölümleri içeren bir veri tabanıdır.
Erişim Linki için tıklayınız.