Kütüphane Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Serdal IŞIKTAŞ

Kütüphane ve Dökumantasyon Daire Başkanı

serdal.isiktas@kstu.edu.tr

CV

Uzm. Ahmet ERSEVEN

Kütüphane Birim Sorumlusu

ahmet.erseven@kstu.edu.tr