HAKKIMIZDA

Dr. Fazıl KÜÇÜK Kütüphanesi


Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Dr. Fazıl KÜÇÜK Kütüphanesi, Üniversitemizin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, kullanıcıları tarafından ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak amacıyla kurulmuştur. Kütüphanemize sağlanan bilgi ve belge kaynakları uluslararası kütüphanecilik standartları çerçevesinde işlenmekte ve kullanıcılarımızın hizmetine sunulmaktadır.

Üniversitemiz idari, akademik personelleri ile üniversitemiz öğrencileri kütüphanemizin üyesi olup, kütüphane yönergesi doğrultusunda sağladığımız tüm hizmetlerden yararlanabilirler. Kütüphanemizden yararlanmak isteyen dış kullanıcılar, kütüphane yönetiminden izin alarak kütüphane içerisinde kütüphane kaynaklarından yararlanabilir, kütüphanemizde araştırmalarını yapabilirler.

Misyonumuz

Üniversite bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerine paralel olarak hedeflenmiş eğitim-öğretim düzeyine erişilmesini ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayıp, basılı ve elektronik ortamda üretilen her türlü bilgiyi çağın sunduğu teknolojiler aracılığıyla kullanıcılarına ulaştırmak, onların bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.

Vizyonumuz

Kütüphanecilik ve Bilgi Bilim alanında, her türlü gelişmeyi takip ederek büyümek, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ne mensup, akademisyen, öğrenci ve idari personeline çağdaş bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak, üniversitemizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunan, evrensel ölçekte modern bir kütüphane olmaktır.

Araştırma Merkezlerine Entegre Kütüphane

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, akademisyenlerinin ve öğrencilerinin bilimsel araştırmalarda yer almalarına çok önem vermekte ve teşvik etmektedir. Başlıca amaçları arasında bilimsel araştırma projeleri yapmak ve yürütmek olan Araştırma Merkezlerimiz bünyesinde sürdürülebilecek araştırmalar yapmak geldiği gibi, aynı zamanda akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz de bağımsız araştırmalar sürdürebilmektedir.

Kütüphane İletişim

Tel: 0392 444 57 88

E-Posta: [email protected]

logo32-1