Kütüphane Politika ve Kuralları

GENEL KURALLAR

 • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmemeli (şişe su hariç), tütün mamulleri içilmemelidir.
 • Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarının sesini kapatmaları zorunludur.
 • Masalarda grup çalışması yapılmamalı ve sesli olarak çalışılmamalıdır.
 • Kitaplar raflara Dewey sınıflama sistemine göre yerleştirilmektedir. Raftan alınan kitaplar yerleştirilmeye çalışılmamalı, masalar üzerinde bırakılmalıdır.
 • Kütüphanedeki yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin almadan kütüphane dışına yayın çıkarılmamalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde her türlü çanta ve özel eşya kütüphane personeli tarafından aranabilir.
 • Kütüphane kurallarına uymayanlar, güçlük çıkaranlar, kütüphane çalışanlarının görev yapmalarını engelleyenler, kütüphane içinde disiplini ve sükuneti bozanların kütüphane görevlisi tarafından kütüphaneyi terketmeleri sağlanır.
 • Kütüphane içinde sahibi belli olmayacak şekilde çanta veya özel eşya bırakılamaz. Kütüphanede bırakılan ya da unutulan eşyalar kütüphane personeli tarafından güvenliğe gönderilir ve hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Ödünç Verme Politikası 

 • Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Dr. Fazıl KÜÇÜK Kütüphanesi tüm öğrencileri ile öğretim elemanları ve idari personeli kullanımına açıktır.
 • Öğrenci Kimliği/Personel Kimliği olmayan kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanamazlar.
 • Danışma kaynakları, süreli yayınlar, gazeteler, basılı olmayan tezler ve CD-ROM, video kaset, disket gibi kaynakların orijinalleri ödünç verilmez.
 • Üzerinde iade süresi geçmiş yayın bulunan üyelere ödünç yayın verilmez. Üye materyali geçiktirdiği gün sayısının iki katı süreyle kütüphaneden materyal ödünç alamaz.
 • Kütüphane ödünç alınan herhangi bir materyali iade tarihinden önce okuyucudan geri isteyebilir.
 • Ödünç alınan yayının kayıp edilmesi ya da hasar görmesi durumunda ödünç alan okuyucu yayının aynısını temin etmekle yükümlüdür. Temin edilememe durumunda rayiç bedele eşdeğer fiyatta ve benzer bir konuda yeni basım bir başka yayını temin eder.
 • Yapılan tüm ödünç işlemlerinde Librid kütüphane programı kayıtları esas alınır.
 • Kullanıcıların ödünç alabilecekleri materyal sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.
Akademik Personel 6 Kitap 30 Gün
Lisansüstü 4 Kitap 30 Gün
Lisans/Önlisans 2 Kitap 15 Gün
İdari Personel 6 Kitap 30 Gün

 

Satın Alma Politikası 

 • İstenen kaynak, üniversitenin eğitim ve öğretim programını destekler nitelikte olmalıdır,
 • Kullanıcıların kültürel gelişimlerini ve ders dışı zamanlarını da değerlendirmelerini sağlayacak, düzeylerine uygun edebi ve kültürel eserler olmalıdır,
 • Öğretim elemanlarının eğitim – öğretim ve araştırma için önerdikleri kaynakların, koleksiyon bütünlüğü ve gereksinimleri doğrultusunda satın alınmasına öncelik verilir.
 • Güncelliği (Kütüphane, sipariş edilen kaynağın en yeni edisyonunu sağlayacaktır)
 • Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır,
 • Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır,
 • Eleştirmenlerin ve üniversite üyelerinin önerileri.

 

 Bağış Politikası

 • Bağışlanacak koleksiyondaki el yazması ve nadir basma eser niteliği dışında kalanlardan güncelliğini yitirmiş olanlar kabul edilmez.
 • Bağış yapılan yayın kütüphane koleksiyonunda (rezerv yayınlar hariç) mevcutsa kabul edilmez.
 • Kütüphane ve Dökumantasyon Daire Başkanlığı bağış yapılan yayınları hangi bölümde ve hangi kurallar doğrultusunda kullanıcılara sunacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.
 • Dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir.
 • Daire Başkanlığı uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği yayınları iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir.
 • Fotokopi yayınlar, fiziksel açıdan kötü durumdaki yayınlar ve devamlılığı sağlanamayan süreli yayınlar bağış olarak kabul edilmemektedir.
 • Bağış yapan kişi veya kuruma teşekkür mektubu gönderilir.
 • Kütüphane bağış yapılan materyallerin listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan materyallerin listesi tutulmaktadır.
 •  Bağış yapılan materyal sayısı ve konu bütünlüğü ne olursa olsun kütüphane içerisinde ayrı bir bölümde düzenlenemez. Genel koleksiyon içerisinde sınıflama numarasına göre yerleştirilir.

 

Koleksiyona Dahil Edilmeyecek Materyaller 

 • Yürürlükteki T.C. yasalarına aykırı olanlar,
 • Kitap bölümü ve dergilere ait makalelerin ayrı baskıları,
 • Konu ve dil açısından Üniversite’nin yapısına uymayanlar,
 • El yazması ve nadir basma eser niteliği olanlar dışında, güncelliğini yitirmiş olanlar,
 • Kopya ile çoğaltılmış (fotokopi vb.) ve/veya telif hakkı sorunu yaratacak olanlar,
 • Gazeteler,
 • Devamlılığı olmayan ve basımı durmuş süreli yayınlar ile cilt bütünlüğü sağlanamayan ansiklopedi vb. çok ciltli eserler,
 • Fiziksel durumu uygun olmayan ve yıpranmış olanlar,
 • Kütüphane koleksiyonunda mevcut olanlar (çok kullanılan yayınlaralınabilir).